Đặt Lịch Khám
Đặt lịch khám
Đặt lịch khám

Trương Thị T - 28 tuổi

Đăng ngày: 27-03-2018 bởi: Nguyễn Việt Anh

Bệnh nhân nữ, 28 tuổi. Bệnh nhân đến Nha khoa Star với nhu cầu thẩm mỹ lại vùng răng cửa khấp khểnh.Nha khoa Star
!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->