Đặt Lịch Khám
Đặt lịch khám
Đặt lịch khám

PHẠM HƯƠNG GIANG- HẢI PHÒNG

Đăng ngày: 28-09-2018 bởi: Nguyễn Việt Anh

Bệnh nhân nữ, 37 tuổi. Răng R36 của chị bị sâu răng vỡ lớn đã phải tiến hành nhổ bỏ. Chị đến #NhakhoaStar với mong muốn làm lại răng để ăn nhai cho thoải mái.

Nha khoa Star
!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->